<>
<> <>
<>

رویه ارسال سفارش

<>

پس از تایید سفارش و پرداخت خرید، تابان تایر سفارش مورد نظر را در سریعترین زمان ممکن برای خریدار از طریق باربری های مطمئن و مجرب ارسال نموده و خریدار لاستیک مورد نظر را از طریق باربری شهر خود تحویل خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که هزینه ارسال لاستیک تا محل باربری شهر خریدار بر عهده تابان تایر می باشد.

زمان تحویل لاستیک ارائه کارت ملی الزامی می باشد.

 

 

<>
<>
<>
<>
<> <> <>
<>
<>