لاستیک لوسینی برندی معتبر از کشو تایوان می باشد. لاستیک لوسینی دارای تمامی سازهای سواری اسورتی و شاسی بلند بوده و در ایران از سالهلی قبل به صورت عمده و خرده در حال فروش است. لاستیک لوسینی در تبریز توسط فروشگاه اینترنتی ارائه می شود و مصرف کنندگان می توانند از سایت خریداری نمایند.